EtusivuLiikuLasten ja nuorten liikunta

Uudistamme toimintaamme!

Tarjoamme syksystä 2018 alkaen selkeän polun lasten liikunnasta tavoitteellisen urheilun pariin yhdistämällä alle 10-vuotiaiden lasten harrasteliikunnan ja valmennuksen uuden Voimistelukoulukonseptin alle. Uudistuksessa hyödynnetään valmennusresursseja ja osaamista kehittäen ja yhtenäistäen lasten motoristen taitojen pohjaa, josta lasten on mahdollisuus ponnistaa myös voimistelun tai tanssin kilpavalmennuksen pariin niin halutessaan.

Suomen Voimisteluliitto on luonut lapsille suunnatun Voimistelukoulukonseptin, jonka tavoitteena on lisätä toiminnan laatua ja ohjaajien osaamista seuroissa. Jatkossa Voimistelukoulu on osa lasten ja nuorten perustoimintaa myös Pakilan Voimistelijoissa. Voimistelukoulukonsepti luo puitteet tuntirakenteiden sujuvaan ja loogiseen etenemiseen, lasten osallistamiseen, liikunnallisen kehittymisen ja oppimisen tukemiseen sekä liikkumisen lisäämiseen. Muutos näkyy monipuolisuutena tuntitarjonnassamme ja harrastusrakenteessa 3-vuotiaista tytöistä ja pojista lähtien.

Lukujärjestys on rakennettu niin, että se kannustaa useamman lajin harrastamiseen viikon eri päivinä. Tuntien hinnoittelu muuttuu edullisemmaksi, kun harrastajan viikoittainen tuntimäärä lisääntyy. Lukujärjestys ja tuntien hinnat päivittyvät nettisivuillemme kesän aikana. Ilmoittautuminen syksyn tunneille alkaa elokuussa.

 

Lasten into, ilo ja motivaatio ohjaavat laadukasta toimintaa!