Logo PNV

Paki­lan Voi­mis­te­li­jat | Poh­jois-Hel­sin­ki 
Toi­mim­me Paki­la, Palo­hei­nä, Pirk­ko­la, Torp­pa­rin­mä­ki, Oulun­ky­lä, Mau­nu­la, Mal­mi, Pos­ti­puis­to, Kunin­kaan­tam­mi, Verä­jä­laak­so ‑alu­eel­la tar­jo­ten voi­mis­te­lua, tans­sia ja lii­kun­taa har­ras­te- ja kil­pa­ta­sol­la.

© Paki­lan Voi­mis­te­li­jat | Kaik­ki oikeu­det pidä­te­tään.