Tekstilogo PNV

Hae kilpaileviin showtanssi-ryhmiin

Hae mukaan PNV Dancers ‑tanssilinjan showtanssissa kilpaileviin ryhmiin kaudelle 2024–2025!

Haem­me n. 7–17-vuotiaita moti­voi­tu­nei­ta tans­si­joi­ta mukaan tans­si­ryh­miim­me Mys­te­ri­aan, Fan­ta­si­aan, Har­mo­ni­aan, Uto­pi­aan ja Illuusioon. Lisäk­si aikui­sil­le tans­si­joil­le aloit­taa uusi ryh­mä Eufo­ria.

Jär­jes­täm­me täy­den­nys­haun ryh­miin 5.5.2024.

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen täy­den­nys­ha­kuun säh­kö­pos­tit­se: dance@pnv.fi. Mai­nit­se säh­kö­pos­tis­sa tans­si­jan nimi, ikä (syn­ty­mä­vuo­si) ja ker­ro lyhyes­ti haki­jan aiem­mas­ta tans­si­taus­tas­ta. Koe­tans­sia ei tar­vit­se jän­nit­tää. Opet­ta­jam­me pitä­vät tilai­suu­den kuin nor­maa­li­na tans­si­tun­ti­na. Pääl­le jous­ta­vat, tans­siin sopi­vat vaat­teet.

Paik­ka: TUPA-har­joi­tus­hal­li Mal­mil­la, Tee­ri­ku­kon­ku­ja 3.

Aika: Sun­nun­tai 5.5.2024

KLO 11–12 Mys­te­ria. Syk­syl­lä start­taa­va uusi jouk­kue n. 7–9‑vuotiaille lap­sil­le
KLO 12.15–13.45 Fan­ta­sia ja Har­mo­nia n. 9–12-vuotiaille lap­sil­le
KLO 14–15.30 Uto­pia ja Illuusio n. 13–17-vuotiaille nuo­ril­le
KLO 15.30–16.30 Eufo­ria. Syk­syl­lä start­taa­va uusi aikuis­ten jouk­kue, suun­nat­tu n. +20v.->