Tekstilogo PNV

Ryhmäliikunnan lukujärjestys 2024 — 2025

Aikuisten ryhmäliikunnan aikataulut

Alta löy­dät aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­nan luku­jär­jes­tyk­sen. Aikuis­ten ryh­mä­lii­kun­nan tun­nit koos­tu­vat kah­den­hin­ta­luo­kan tun­neis­ta – perus­tun­neis­ta ja eril­lis­mak­sui­sis­ta tun­neis­ta.

Täs­tä voit erik­seen lada­ta myös tulos­tet­ta­van ver­sion (PDF) luku­jär­jes­tyk­ses­tä.

HUOM! muu­tok­set mah­dol­li­sia.

Perustunnit

Maa­nan­tai

Klo 9:00–9:55
Power­Met­hod
Ohjaa­ja: Kert­tu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 18:30–19:25
Lat­ta­rit
Ohjaa­ja: Lin­da
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 19:30–20:00
Kehon­huol­to
Ohjaa­ja: Lin­da
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 20:00–20:55
Bar­re
Ohjaa­ja: Jaa­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Tiis­tai

Klo 10:00–10:55
Iki­vi­reät
Ohjaa­ja: San­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 11:00–11:55
Asa­hi
Ohjaa­ja: San­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 17:30–18:25
Body 
Ohjaa­ja: Marian­ne
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Klo 18:30–19:25
Dance­Mix 
Ohjaa­ja: Marian­ne
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Klo 19:30–20:55
Äijät­ree­ni
Ohjaa­ja: Eeva
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Kes­ki­viik­ko

Klo 9:00–9:55
Sport­ti­jump­pa
Ohjaa­ja: Satu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 10:00–10:55
Iki­vi­reät
Ohjaa­ja: Satu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 11:00–11:55
Ikä­mie­het
Ohjaa­ja: Satu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 17:45–18:40
Soca
Ohjaa­ja: Kir­sik­ka
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Klo 18:30–19:25
HIIT
Ohjaa­ja: San­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Tors­tai

Klo 10:30–11:25
Pila­tes 
Ohjaa­ja: Satu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 12:00–12:55
Lavis
Ohjaa­ja: Ulla P.
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 19:00–19:55
Power­Met­hod
Ohjaa­ja: Kert­tu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 20:00–20:30
Fascia­Met­hod
Ohjaa­ja: Kert­tu
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Per­jan­tai

Klo 10:00–10:55
Lihas­kun­to­mix
Ohjaa­ja: Jas­mi­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 11:00–11:55
Slow­joo­ga
Ohjaa­ja: Jas­mi­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 18:00–18:55
Zum­ba
Ohjaa­ja: Iou­lia
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Lau­an­tai

Klo 10:00–10:55
Vaih­tu­va tun­ti
Vaih­tu­va ohjaa­ja
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 11:00–11:55
Vaih­tu­va tun­ti
Vaih­tu­va ohjaa­ja
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Sun­nun­tai

Klo 10:00–10:55
Power­Met­hod
Ohjaa­ja: Eeva
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 11:00–11:55
Fascia­Met­hod
Ohjaa­ja: Eeva
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Erillismaksuiset tunnit

Maa­nan­tai

Klo 18:45–19:55
Show-jazz alkeet
Ohjaa­ja: Jaa­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Klo 19:00–19:55
Flow­joo­ga
Ohjaa­ja: Tiia
Musiik­kio­pis­to

Klo 20:00–20:55
Yin joo­ga
Ohjaa­ja: Tiia
Musiik­kio­pis­to

Tiis­tai

Klo 19:30–20:25
Pila­tes
Ohjaa­ja: Marian­ne
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

klo 19:15–20:45
Tans­sil­li­nen voi­mis­te­lu
Ohjaa­ja: San­na Y‑P
Musiik­kio­pis­to

Kes­ki­viik­ko

Klo 19:30–20:25
Yin joo­ga
Ohjaa­ja: San­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Move

Klo 18:45–19:55
Show-jazz jat­ko
Ohjaa­ja: Jaa­na
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Klo 19:00–19:55
Pila­tes alkeet
Ohjaa­ja: Airi
Met­so­lan kou­lu

Klo 20:00–20:55
Pila­tes jat­ko
Ohjaa­ja: Airi
Met­so­lan kou­lu

Tors­tai

Klo 16:00–16:55
Aikuis­ba­let­ti
Ohjaa­ja: Sir­pa
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Per­jan­tai

Klo 18:30–20:00
Joo­ga
Ohjaa­ja: Matil­da
PNV Lii­kun­ta­kes­kus / Dance2

Lauantain vaihtuvat tunnit

Syyskuu

Lisä­tie­toa tulos­sa pian!

Lokakuu

Lisä­tie­toa tulos­sa pian!

Syksyn 2024 poikkeusvuorot

Perutut vuorot:

Näiden lisäksi muutoksia:

Ilmoittaudu mukaan!

Aikuis­ten har­ras­te­lii­kun­nan toi­min­taam­me voit tul­la mukaan kos­ka vain, myös kes­ken kau­den! 

Ter­ve­tu­loa tree­naa­maan!

Aikuisten jumpat