EtusivuJoukkuevoimisteluTietoa joukkueille ja vanhemmille

Tietoa toiminnasta, valmennuksesta ja maksuista

PNV:ssä on joukkuevoimistelussa kaksi harjoituskautta: kevät (1.1-30.6) ja syksy (1.7-31.12.)

Voimistelija ja perheensä sitoutuvat aina yhteen kauteen kerrallaan: joko kevät- tai syyskauteen. Joukkueen jäsenyys harjoituskauden alussa merkitsee perheelle sitoutumista kautta koskeviin valmennus- ja joukkuemaksoihin. Maksuja ei palauteta, jos voimistelija lopettaa kesken kauden. Huom! Valtaosin Stara-joukkueilla jäsenyys alkaa vasta elokuussa tai syyskuun alussa.

Lue uuden voimistelijan infopaketti.

Maksut

Joukkuevoimistelussa maksut koostuvat valmennusmaksusta, seuran jäsenmaksusta, joukkuemaksusta sekä lisenssistä.

Valmennusmaksut

Valmennusmaksujen suuruus määrittyy pääasiassa joukkueen harjoittelutuntien määrän mukaan. Valmennusmaksu kattaa valmentajien palkat, normaalilukujärjestykseen kuuluvat salikulut ja koreografian peruskulut. Valmennusmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa (syyskaudella viisi laskua ja kevätkaudella kuusi laskua).

Päävalmentaja laatii valmennustoiminnan budjetin, jonka seuran hallitus hyväksyy ja esittelee seuran kevätkokouksessa osana koko seuran budjettia, joka ko. kokouksessa hyväksytään. Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus osallistua seuran syys- ja kevätkokouksiin.

Jäsenmaksu

Jokainen voimistelija maksaa myös kerran vuodessa (syyskauden alussa) seuran jäsenmaksun: 30 euroa. Jokainen valmennusryhmien voimistelija rekisteröityy PNV:n jäseneksi. Rekisteröitymistiedoista syntyy PNV:n jäsenrekisteri, joka on luonteeltaan henkilötietorekisteri.

Joukkuemaksu

Joukkuemaksulla katetaan joukkueelle syntyneitä seuraavia kuluja:

 • kilpailuasut ja välineet
 • kilpailuihin ilmoittautumismaksut
 • kaupunkileirit
 • leiri- ja kilpailumatkoista aiheutuvat kulut, myös valmentajien osalta
 • ylimääräiset sali- ja harjoittelumaksut (mm. valmentajien palkat ylimääräisistä harjoituksista)
 • ylimääräiset koreografiakulut (mikäli ylittävät valmennusmaksuun sisältyvän osuuden)
 • muut mahdolliset kulut, jotka eivät kuulu valmennusmaksun piiriin
 • pankkikulu 6 euroa/kk

Joukkueen budjetin laatii joukkueen rahastonhoitaja sekä tekee puolivuosittain joukkuekohtaisen tilinpäätöksen. Joukkueilla on päätösvalta omaan budjettiinsa, jolloin joukkue ottaa kantaa mm. matkustustapaan ja mukaan lähtevien valmentajien kustannuksiin.

Kilpailevilla joukkueilla on joukkuekohtaiset tilit, jotka avataan seuran kautta, ei henkilökohtaisina tileinä.

Joukkueiden on mahdollista suorittaa varainhankintaa, mikäli joukkueen vanhemmat ovat siihen halukkaita ja pystyvät sitä organisoimaan. Varainhankinnassa tuotot menevät aina koko joukkueen hyväksi riippumatta siitä ketkä ovat varainhankintaan osallistuneet, tämä verotuksellisista syistä. Joukkue voi hankkia itselleen sponsorin, jolloin sponsorin tuomat etuudet ohjataan suoraan joukkueen hyväksi.

Lisenssi

Jokaisella Voimisteluliiton alaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvalla urheilijalla tulee olla voimassa oleva kilpailulupa eli lisenssi. Lisenssi on voimassa 1.9.–31.8. Lisenssitasoja on neljä erilaista:

 • Stara-tapahtumiin osallistuvat: Stara
 • Harraste-sarjat: Harraste
 • 8-10v., 10-12v., sekä kilpa-sarjat : Kilpa B
 • SM-sarjat: Kilpa A

Lisenssi hankitaan Voimisteluliiton Hoika-järjestelmän kautta. Jäsenrekisteristä valitaan ”Lisenssien osto” ja ”Urheilija”. Sivu ohjaa oikean lisenssin valinnan jälkeen maksun verkkopankkiin, jolloin maksu on tehtävä heti lisenssiä ostettaessa.

Linsenssin voi ostaa vakuutuksella tai ilman, mikäli oman vakuutusyhtiösi tapaturmavakuutus kattaa kilpailutoiminnan. Huomioi kuitenkin, että jokaisella liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvalla voimistelijalla on oltava voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteellinen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. Lisenssivakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Näitä varten jokainen voi hankkia oman sairaskuluvakuutuksen. Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella voimistelijalla on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus. Kilpalisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi sairaustapauksia.

Alennukset

PNV voi myöntää erilliseen hakukäytäntöön pohjaten vapaaoppilaspaikan henkilölle, jonka perheellä on tilapäisistä taloudellisista syistä erityisiä vaikeuksia suoriutua valmennusmaksuista. Vapaaoppilaspaikkaa on haettava 30.8. tai 15.1. mennessä. PNV myöntää vapaapaikan tilapäisenä tukena, enintään 2 peräkkäisenä vuonna. PNV voi myöntää vapaaoppilaspaikkoja kerrallaan enintään kahdelle voimistelijalle lukukaudessa. Osittainen maksuvapautus on harkinnanvaraista. Päätökset tekee PNV:n hallitus.Anomuksia käsittelevät seuran puheenjohtaja, kilpailu-ja valmennustoiminnasta vastaava hallituksen jäsentaipäävalmentaja.

Voimistelijalle voidaan myöntää kisastipendi ulkomaan kisamatkaan matkustus- ja majoituskuluihin.

Jos valmentaja arvioi, että voimistelija ei loukkaantumisen vuoksi voi kauden aikana osallistua yhteenkään kilpailuun, urheilija saa valmennusmaksusta huojennusta 1/3. Täyden lääkärin määräämän urheilukiellon ajalta 2 viikon omavastuun jälkeen ei tarvitse maksaa valmennusmaksua. Jos kumpikin ehto toteutuu, vapautus valmennusmaksusta huomioidaan siinä määrin kuin alennus ylittää 1/3 valmennusmaksualennuksen. 

Edustusasut

Seuran kilpavoimistelijoilla on kisoissa yllä seuran edustusasu, ellei liiton taholta tule muuta ohjeistusta (lähinnä maajoukkue). Edustusasu koostuu PNV-edustushupparista, PNV-topista tai PNV pitkähihaisesta paidasta sekä mustista housuista. PNV:n edustusasut on tilattavissa verkkokaupasta.

Valokuvaus ja videointi

Seuran tai joukkueiden edustajat valo- ja videokuvaavat voimistelijoita ja joukkueita harjoituksissa sekä kilpailuissa ja tapahtumissa. Valokuvia ja videotallenteita hyödynnetään PNV:n ja joukkueiden sosiaalisen median kanavissa sekä PNV:n nettisivuilla. Voimistelijan tulee huolehtia kauden alussa, että kuvauslupa on kunnossa jäsenrekisterissä.

Kilpailutoiminnan pelisäännöt

Pakilan Voimistelijat toivoo kaikilta seuransa jäseniltä sekä voimistelijoiden vanhemmilta rehtiä, urheilullista ja positiivista käyttäytymistä leireillä ja kilpailuissa. Seura haluaa tulla tunnetuksi kannustavasta ja erinomaisesta seurahengestä, joka näkyy sekä omien että kilpakumppaneiden rehtinä kannustamisena kilpailutapahtumissa ja niihin rinnastettavissa yhteisissä tilaisuuksissa.

Urheilulliseen käyttäytymiseen kuuluu myös kaikkien aikuisten esimerkillisyys. Tupakointi tai päihteiden vaikutuksessa esiintyminen lasten ja nuorten tilaisuuksissa on kielletty. Epäurheilijamainen käyttäytyminen, muiden joukkueiden tai seurojen mustamaalaaminen ei ole esimerkillistä toimintaa.

Voimistelijat esiintyvät leireillä ja kilpailutapahtumissa siististi, kannustavasti ja urheilijamaisesti. Noudatamme kilpailujen (tai leirien) järjestäjien ohjeita, olemme ajoissa paikalla ja pidämme huolta siisteydestä ja hyvästä käytöksestä muita kohtaan. Valmentajat ja huoltajat antavat tässä osaltaan esimerkkiä lapsille ja nuorille.

Kilpailut ja esiintymiset

Valmentaja määrittelee kauden alussa kilpailut ja/tai Stara-tapahtumat, joihin joukkue osallistuu. Kaikki kilpailut ja Stara -tapahtumat löytyvät Suomen Voimisteluliiton Kisanet -palvelusta. Kisanetistä löytyy kattavasti tietoa kilpailuista ja Stara-tapahtumista kuten kilpailuinfot, aikataulut, suoritusjärjestykset ja ohjeet yleisölle.

Kilpailujen ja Stara-tapahtumien lisäksi joukkueet esiintyvät kauden aikana kisakatselmuksissa sekä joulu- ja kevätnäytöksissä.

Lisätietoja

Kullakin joukkueella on vanhemmista nimetty joukkueenjohtaja, joka toimii linkkinä seuraan päin, tukee valmentajaa ja auttaa tätä keskittymään joukkueen valmennukseen.

Oma valmentaja vastaa joukkueen valmennusta koskeviin kysymyksiin.

Muissa voimistelua koskevissa kysymyksissä voitte kääntyä seuran päävalmentajan Virve Arjanteen (virve.arjanne@pnv.fi) puoleen.

 

Iloa harkkoihin sekä onnistumista ja elämyksiä kisoihin!