EtusivuValmennusryhmätTietoa joukkueille ja vanhemmille

Tietoa toiminnasta, valmennuksesta ja maksuista

PNV:ssä on joukkuevoimistelussa kaksi harjoituskautta: kevät (1.1-30.6) ja syksy (1.7-31.12.)

Voimistelija ja perheensä sitoutuvat aina yhteen kauteen kerrallaan: joko kevät- tai syyskauteen. Joukkueen jäsenyys harjoituskauden alussa merkitsee perheelle sitoutumista kautta koskeviin valmennusmaksuihin ja joukkueen oman toiminnan maksuihin. Maksuja ei palauteta, jos voimistelija lopettaa kesken kauden. Huom! Valtaosin starajoukkueilla joukkueen jäsenyys alkaa vasta elokuussa tai syyskuun alussa.

Lue uuden voimistelijan infopaketti.

Valmennusmaksut

Valmennusmaksut määrittyvät pääasiassa joukkueen harjoittelutuntien määrien ja salitarpeiden mukaan. Seura laskuttaa perheiltä kauden aikana kolmessa erässä valmennusmaksun, jolla katetaan valmentajien palkat, normaalilukujärjestykseen kuuluvat salikulut, koreografian peruskulut ja mahdollisuuksien mukaan myös joitakin ulkopuolisia asiantuntijavierailuita.

Päävalmentaja laatii valmennustoiminnan budjetin, jonka seuran hallitus hyväksyy ja esittelee seuran kevätkokouksessa osana koko seuran budjettia, joka ko. kokouksessa hyväksytään. Kaikilla seuran jäsenillä on oikeus osallistua seuran syys- ja kevätkokouksiin.

Jäsenmaksu

Jokainen voimistelija maksaa myös kerran vuodessa (syyskauden alussa) seuran jäsenmaksun, 30 euroa. Jokainen valmennusryhmien voimistelija rekisteröityy PNV:n jäseneksi. Rekisteröitymistiedoista syntyy PNV:n jäsenrekisteri, joka on luonteeltaan henkilötietorekisteri.

Joukkueet vastaavat omassa budjetoinnissaan seuraavista kuluista

 • kilpailuasut ja välineet
 • kilpailuihin ilmoittautumismaksut
 • leiri- ja kilpailumatkoista aiheutuvat kulut, myös valmentajien osalta
 • ylimääräiset sali- ja harjoittelumaksut (mm. valmentajien palkat ylimääräisistä harjoituksista)
 • ylimääräiset koreografiakulut (mikäli ylittävät valmennusmaksuun sisältyvän osuuden)
 • muut mahdolliset kulut, jotka eivät kuulu valmennusmaksun piiriin
 • pankkikulu 6 euroa/kk

Joukkueilla on päätösvalta omaan budjettiinsa, jolloin joukkue ottaa kantaa mm. matkustustapaan ja mukaan lähtevien valmentajien kustannuksiin.

Joukkuekohtaisen budjetin laatii joukkueenjohtaja tai erikseen raha-asioita hoitava rahastonhoitaja. Jokaisella joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja.

Kilpailevilla joukkueilla on joukkuekohtaiset tilit, jotka nimetään PNV:n ja joukkueen nimen mukaan (esim. PNV Astra Fenix). Joukkueenjohtaja (tai rahastonhoitaja) tekee puolivuosittain joukkuekohtaisen tilinpäätöksen. Joukkueiden tilit avataan seuran kautta, ei henkilökohtaisina tileinä.

Lisenssi

Kaikkien kilpavoimistelijoiden tulee hankkia itse Voimisteluliiton lisenssi. Lisenssi on voimassa 1.9.–31.8. Joukkueenjohtajat huolehtivat että kaikilla joukkueen voimistelijoilla on voimassaoleva kilpalisenssi ja vakuutus. Vakuutusyhtiöstä kannattaa ehdottomasti ensin tarkistaa oman tapaturmavakuutuksen sisältö ja omavastuuosuus ja samalla pyytää vakuutustodistus.

Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteellinen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. Lisenssivakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Näitä varten jokainen voi hankkia oman sairaskuluvakuutuksen. Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella voimistelijalla on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus. Kilpalisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi sairaustapauksia.

Lisenssin ostossa tulee huomioida voimistelijan oma vakuutus, sillä lisenssin voi ostaa myös ilman vakuutusta, mikäli voimistelijan oma vakuutus kattaa urheilutapaturmat myös urheilukilpailuissa ja tapahtumissa.

 • STARA-tapahtumiin osallistuvat: Stara-lisenssi
 • Harrastesarjat: Harrastelisenssi
 • 8-10v., 10-12v., sekä kilpasarjat : Lisenssi B
 • SM-sarjat: Lisenssi A

Lisenssi hankitaan seuran jäsenrekisterin kautta.

Jäsenrekisteristä valitaan ”Lisenssien osto” ja ”Urheilija”. Sivu ohjaa oikean lisenssin valinnan jälkeen maksun verkkopankkiin, jolloin maksu on tehtävä heti lisenssiä ostettaessa.

Alennukset

PNV voi myöntää erilliseen hakukäytäntöön pohjaten vapaaoppilaspaikan henkilölle, jonka perheellä on tilapäisistä taloudellisista syistä erityisiä vaikeuksia suoriutua valmennusmaksuista. Vapaaoppilaspaikkoja on rajoitettu määrä ja niitä myönnetään hakukriteereiden täytyttyä pääsääntöisesti seurassa pidemmän aikaa voimistelleille voimistelijoille.

Päätöksen vapaaoppilaspaikan hyväksymisestä tekee PNV:n hallitus, päävalmentajan esityksestä kaksi kertaa kaudessa (hakuajat päättyvät 31.1. ja 30.9). Hakulomake on saatavissa seuran toimistolta. Lisäksi PNV voi kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan tukea joukkueiden ja/tai yksittäisten voimistelijoiden ulkomaankilpailumatkoja, mikäli siihen on erityiset perusteet. 

Jos voimistelija ei loukkaantumisen vuoksi voi osallistua yhteenkään kilpailuun kauden aikana, on mahdollisuus anoa valmennusmaksun alennusta kolmasosalla. Alennukset myönnetään seuran taloudellisen tilanteen niin salliessa. Anomukset vapaamuotoisella hakemuksella seuran kilpailutoiminnan vastaavalle.

Varainhankinta ja sponsorointi

Joukkueiden on mahdollista suorittaa varainhankintaa, mikäli joukkueen vanhemmat ovat siihen halukkaita ja pystyvät sitä organisoimaan. Varainhankinnassa tuotot menevät aina koko joukkueen hyväksi riippumatta siitä ketkä ovat varainhankintaan osallistuneet, tämä verotuksellisista syistä. Joukkue voi hankkia itselleen sponsorin, jolloin sponsorin tuomat etuudet ohjataan suoraan joukkueen hyväksi.

Edustusasut

Seuran kilpavoimistelijoilla on kisoissa yllä seuran edustusasu, ellei liiton taholta tule muuta ohjeistusta (lähinnä maajoukkue). Edustusasu koostuu PNV-verkkatakista, PNV-topista tai teepaidasta sekä mustista housuista. PNV:n edustusasut on tilattavissa verkkokaupasta.

Valokuvaus ja videointi

PNV hoitaa keskitetysti joukkueiden viralliset kuvaukset kulloisenkin sopimuskumppanin kanssa kauden alussa sekä kilpailuasujen valmistuttua. Perheet voivat lunastaa virallisia joukkuekuvia halutessaan seuran kuvaajalta suoraan.

Seuralla on sopimus harjoitusten videoinnista harjoitussaleilla ja suoritusten videoinnista kilpailutapahtumissa. Harjoituksia ei saa videoida muiden kuin sopimuskumppanin (Petri Vilhunen) ja valmentajien toimesta ilman erillistä lupaa valmentajalta. Kilpailu- ja esiintymistapahtumissa seuran sopimuskumppani on yleensä paikalla videoimassa tapahtuman. Videoita voi ostaa häneltä suoraan jälkikäteen. Kilpailu- ja esiintymistapahtumissa tehtävä muu videointi on kulloisenkin tapahtuman järjestäjän määriteltävissä.

Pakilan Voimistelijoiden kuvaajan Petri Vilhusen kuvasivut. 

Kilpailutoiminnan pelisäännöt

Pakilan Voimistelijat toivoo kaikilta seuransa jäseniltä sekä voimistelijoiden vanhemmilta rehtiä, urheilullista ja positiivista käyttäytymistä leireillä ja kilpailuissa. Seura haluaa tulla tunnetuksi kannustavasta ja erinomaisesta seurahengestä, joka näkyy sekä omien että kilpakumppaneiden rehtinä kannustamisena kilpailutapahtumissa ja niihin rinnastettavissa yhteisissä tilaisuuksissa.

Urheilulliseen käyttäytymiseen kuuluu myös kaikkien aikuisten esimerkillisyys. Tupakointi tai päihteiden vaikutuksessa esiintyminen lasten ja nuorten tilaisuuksissa on kielletty. Epäurheilijamainen käyttäytyminen, muiden joukkueiden tai seurojen mustamaalaaminen ei ole esimerkillistä toimintaa.

Voimistelijat esiintyvät leireillä ja kilpailutapahtumissa siististi, kannustavasti ja urheilijamaisesti. Noudatamme kilpailujen (tai leirien) järjestäjien ohjeita, olemme ajoissa paikalla ja pidämme huolta siisteydestä ja hyvästä käytöksestä muita kohtaan. Valmentajat ja huoltajat antavat tässä osaltaan esimerkkiä lapsille ja nuorille.

Pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä (mm. Hyvinkää, Mäntsälä) joukkue järjestää itse kuljetuksen kilpailuihin, yleensä vanhempien kyydeillä. Muihin kilpailuihin joukkueet matkustavat seuran yhteisellä bussilla, jonka varaa seuran kilpailutoiminnan vastaava. Kuitenkin, jos vain 1-2 joukkuetta on lähdössä kilpailuihin muualle Suomeen, varaavat he itse kuljetuksen. Bussivarausta tehdessä huomioidaan, että 8-12v sarjan joukkueilla bussiin varataan paikka yhdelle huoltajalle per joukkue. Vanhimmissa sarjoissa huoltajapaikkoja jaetaan, jos bussin koko sen sallii.

Kilpailukalenteri 

Suomen Voimisteluliiton Kisanet-kilpailukalenteri. 

Yhteystiedot

Kullakin joukkueella on vanhemmista nimetty joukkueenjohtaja, joka toimii linkkinä seuraan päin, tukee valmentajaa ja auttaa tätä keskittymään joukkueen valmennukseen.

Oma valmentaja vastaa joukkueen valmennusta koskeviin kysymyksiin.

Muissa voimistelua koskevissa kysymyksissä voitte kääntyä seuran päävalmentajan Virve Arjanteen (virve.arjanne@pnv.fi) puoleen.

 

Iloa harkkoihin sekä onnistumista ja elämyksiä kisoihin!