EtusivuPNVVastuullisuusohjelma

Vastuullisuus

Pakilan Voimistelijat on sitoutunut urheiluyhteisön ja Voimisteluliiton vastuullisuusohjelmaan, jonka osatekijöitä ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Ohjelmiin voit tutustua kokonaisuudessaan täällä ja täällä.

Hyvä hallinto

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus. Vastuullisuusaskelien toteutumista seurataan ja läpikäydyt asiat ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan.

Hallitus on määritellyt seuran tavoitteleman vastuullisuustason: seuran hallituksen kokouksessa 16.1.2023 päätettiin, että Pakilan Voimistelijat tavoittelee Pro-seuratason saavuttamista vuoden 2023 aikana.

Vastuullisuusasioita käydään säännöllisesti läpi valmentajien, ohjaajien ja hallituksen kokouksissa sekä vanhempaininfoissa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.​

Voimisteluliiton vastuullisuusaskelien pro-taso

Turvallinen toimintaympäristö

Turvallinen toimintaympäristö on toiminnassamme tärkeää. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Vastuu on jokaisella urheilun parissa toimivalla urheilijalla, valmentajalla, vanhemmalla, seuratoimijalla, työntekijällä ja myös fanikatsomossa. Säännöt pätevät urheilusalin ulkopuolellakin.

Kaikki valmentajamme, ohjaajamme ja tanssinopettajamme ovat suorittaneet Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sekä Et ole yksin -verkkokurssin. ​

Tarkistamme myös rikosrekisteriotteen lasten ja nuorten kanssa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta.​

Et ole yksin -palveluun voivat ottaa yhteyttä urheilijat, urheilijan vanhemmat/huoltajat, valmentajat, sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.

Valmentajille ja ohjaajille suunnatut kurssit löytyvät täältä ja täältä.

PNV:llä on ongelmanratkaisupolku (ks kaavio alla), jonka mukaan käsitellään harjoitukseen tai muuhun tilanteeseen liittyvät haasteet mukaan lukien kiusaamis, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen. On myös mahdollista jättää palautetta PNV:n toiminnasta anonyymin palautelomakkeen kautta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Mahdollistamme erilaisia ja eritasoisia harrastuspolkuja. Seurassamme voi aloittaa harrastamisen aivan pienenä lapsena perheliikunnassa ja jatkaa vaikkapa ikääntyvien ryhmiin asti. Meillä voi voimistella tai tanssia kilpailuryhmässä jopa kansainvälisellä huipulla, mutta myös puhtaasti harrastepohjalta.

Teemme kaupungin kanssa yhteistyötä EasySport Erityiset -ryhmissä tarjoten liikkumisen mahdollisuuksia myös erityislapsille. Osallistumme myös SOS-Lapsikylän Unelmista totta -ohjelmaan tarjoten liikuntamahdollisuuksia lapsille ja nuorille, jos harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Valmennusryhmissämme on mahdollisuus myös vapaaoppilaspaikkoihin.

EasySport Erityiset

SOS-lapsikylän Unelmista totta -ohjelma


Ympäristö ja ilmasto

Pakilan Voimistelijoiden hallitus on tehnyt päätöksen seuran oman ympäristöohjelman laatimisesta. ​

Tavoitteenamme ovat ympäristövastuulliset tapahtumat. Arjessa suosittelemme kulkemaan jalan tai pyöräillen harjoituksiin sekä suosimaan kimppakyytejä. Kauempana pidettäviin kilpailuihin mennään mahdollisuuksien mukaan julkisilla ajoneuvoilla.

Kierrätämme myös varusteita ja esiintymispukuja sekä suosimme paperittomia toimintamuotoja.

Antidoping

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADAn antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä.

Kaikki Pakilan Voimistelijoiden yli 14 -vuotiaiden SM-sarjoissa urheilevat voimistelijat sekä heidän valmentajansa suorittavat Puhtaasti paras -verkkokurssin.

Seuran antidopingvastaavana toimii päävalmentaja.

Voit tarkistaa lääkkeen sallittavuuden urheilussa täältä.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus