Tekstilogo PNV

Lasten ja nuorten liikunnan lukujärjestys julkaistaan heinäkuun lopussa

Monipuolista harrastustoimintaa Pohjois-Helsingissä

Paki­lan Voi­mis­te­li­joi­den, PNV:n, las­ten ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­nan luku­jär­jes­tys jul­kais­taan hei­nä­kuun lopus­sa. Luku­jär­jes­tyk­ses­sä on moni­puo­li­nen vali­koi­ma per­he­lii­kun­nan tun­te­ja sekä lap­sil­le ja nuo­ril­le voi­mis­te­lul­li­sia, tans­sil­li­sia, temp­pui­lu ja liik­ka­ri­tun­te­ja. Tun­nit pide­tään Poh­jois-Hel­sin­gin alu­eel­la.

Uutuutena syksyllä:

  • Kas­va­nut vali­koi­ma per­he­lii­kun­nan (4kk-3v) tun­te­ja, joi­ta on maa­nan­tai aamu­päi­väl­lä sekä arki-iltoi­na. Per­he­peu­hut jat­ku­vat sun­nun­tai­sin PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.
  • Voi­mis­te­lu­kou­lu-tun­nit (3–6v) lau­an­tai­aa­mu­päi­vi­sin PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.
  • Liik­ka­ri-lin­jan tun­nit: Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu (4–6v) ja Sport­ti­kou­lu (7–10v). Näil­lä tun­neil­la opi­taan moni­puo­li­ses­ti perus­lii­kun­nan­tai­to­ja ja sopi­vat mai­nios­ti myös ohei­stree­nik­si toi­sen lajin rin­nal­le.
  • Tun­nit Mau­nu­las­sa tiis­tai ja kes­ki­viik­ko iltai­sin.
  • Tun­nit Kunin­kaan­tam­mes­sa sekä Pos­ti­puis­tos­sa tule­vat pysy­väs­ti tun­ti­va­li­koi­maan. Syk­syl­lä Kunin­kaan­tam­mes­sa lii­ku­taan maa­nan­tai-ilta­na ja Pos­ti­puis­tos­sa kes­ki­viik­ko-ilta­na.

Haluam­me myös kan­nus­taa lap­sia ja nuo­ria liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti ja tar­joam­me 20% alen­nuk­sen toi­ses­ta viik­ko­tun­nis­ta (alen­nus anne­taan edul­li­sem­mas­ta tun­nis­ta).

Tutustu jo nyt tuntikuvauksiin!

Lisä­tie­to­ja per­he­lii­kun­nan tun­neis­ta löy­dät tääl­tä sekä las­ten ja nuor­ten tun­neis­ta tääl­tä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen per­he­lii­kun­nan sekä las­ten ja nuor­ten har­ras­te­lii­kun­nan tun­neil­le alkaa la 10.8. klo 12 van­hoil­le jäse­nil­le ja ma 12.8. klo 12 uusil­le jäse­nil­le.

Har­ras­te­lii­kun­nan kausi alkaa ma 2.9.2024.

Starttikurssit elokuussa — tule tutustumaan ja kokeilemaan uutta harrastusta!

Elo­kuus­sa jär­jes­täm­me nel­jän ker­ran start­ti­kurs­se­ja 4–10 vuo­tiail­le PNV Lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Ohra­huh­dan­tie 4B, 00680 Hel­sin­ki):

  • Lii­kun­ta­leik­ki­kou­lu 4–5v, ke klo 17:30–18:30
  • Vauh­ti­voi­mis­te­lu­kou­lu 5–7v, to klo 17:30–18:45
  • Sport­ti­kou­lu 7–10v, ti klo 17:30–18:45

Tule tutus­tu­maan tun­tei­him­me start­ti­kurs­seil­le — lisä­tie­to­ja kurs­seis­ta löy­dät alta!